SERVEI DE

PSICOLOGIA ESPORTIVA

El servei de psicologia esportiva està destinat a la millora del rendiment dels esportistes, ja sigui a nivell individual o col·lectiu, a optimitzar les relacions, a facilitar processos adaptatius (com canvis de club o de categoria) i a aconseguir un benestar psicològic de tots i totes les esportistes que ho precisin.

Tot aquest procés es realitzarà mitjançant assessorament directe a esportistes, entrenadors, famílies i altres agents implicats en l’entorn de l’esportista.

LA NOSTRES PSICÒLOGUES ESPORTIVES: NOEMÍ BONET I INGRID ROS

DEMANA CITA
Fase 1

VALORACIÓ INICIAL

Coneixement de l’ecosistema de l’esportista (entrevistes amb els diferents sistemes que formen part de l’esportista: jugador/a, família, entrenadors, etc.).

Fase 2

ENTRENAMENT EN HABILITATS PSICOLÒGIQUES

Establiment d’objectius i coneixement i aplicació d’habilitats psicològiques bàsiques.

Fase 3

SEGUIMENT

Aplicació de les diferents estratègies apreses en entrenaments i competicions i seguiment. Reformulació d’objectius en cas que sigui necessari.

Fase 4

INFORME FINAL

Valoració final de l’evolució de l’esportista.

Fase 1

VALORACIÓ INICIAL

Coneixement de l’ecosistema de l’esportista (entrevistes amb els diferents sistemes que formen part de l’esportista: jugador/a, família, entrenadors, etc.).

Fase 2

ENTRENAMENT EN HABILITATS PSICOLÒGIQUES

Establiment d’objectius i coneixement i aplicació d’habilitats psicològiques bàsiques.

Fase 3

SEGUIMENT

Aplicació de les diferents estratègies apreses en entrenaments i competicions i seguiment. Reformulació d’objectius en cas que sigui necessari.

Fase 4

INFORME FINAL

Valoració final de l’evolució de l’esportista.

CREIX AMB ENTRENNA

UNEIX-TE ARA

PATROCINADORS 

COL·LABORADORS 

FOTÒGRAF